I dag kreves det som regel en lengere høyere utdannelse for å kunne besette en stilling med mye ansvar. En slik stilling kan for eksempel være i et styre eller som leder. Konkurransen om disse stillingene er ofte høy, fordi de er ettertraktede. For bedriften er det også viktig å ansette en leder med de riktige kompetansene. Disse kompetansene kan komme i form av lang erfaring, men ofte så er det også et krav om en form for lederutdannelse. God ledelse kan nemlig læres, og ønsker man en lederstilling med ansvar og høyere lønn, så kan det være smart å ta en lederutdannelse. Scandinavian Executive Institute kan være ens steg videre på arbeidsmarkedet.

Scandinavian Executive Institute tilbyr toppleder, leder- og styreutdannelse

Scandinavian Executive Institute tilbyr utdanningsprogrammer for ledere, styremedlemmer og toppledere i hele Skandinavia. De samarbeider tett med anerkjente business-skoler slik som INSEAD og IMD. Disse skolene har noen av verdens beste professorer innenfor handelsområdet. Gjennom utdannelsesprogrammene så tilegner man seg relevante verktøyer som kan brukes til å løse de utfordringer som mange norske bedrifter opplever, i en stadig mer globalisert verden. Utdannelsesprogrammene har stort fokus på at deltagerne lærer gjennom cases fra virkeligheten, sånn at deres kompetanser også kan brukes i praksis.

  • Styreutdanning

Scandinavian Executive Institute tilbyr sitt utdannelsesprogram Executive Board Programme, for deltagere som ønsker å bli en del av et styre, samt for de som allerede er et styremedlem. Gjennom utdannelsesprogrammet får man verktøyer og kompetanser til å bli et verdifullt styremedlem som kan aktivt bidra i styrearbeidet. Styreutdanningen er laget i samarbeide med INSEAD.

  • Topplederutdanning

Topplederutdanningen er laget både for de som ønsker en topplederstilling, og for de med en topplederstilling som ønsker nye kompetanser for å styrke deres lederskapsevner. Denne utdannelsen er også laget i samarbeid med INSEAD.

  • Lederutdanning

Scandinavian Executive Institute har også laget et utdannelsesprogram for de ledere som ytterligere vil forme sin egen lederrolle. Utdanningen er laget i samarbeide med den anerkjente business-skolen IMD som ligger i Sveits.

Scandinaivan Executive Institute tilbyr også et utdannelsesprogram til de som ønsker å lære mer om strategieksekvering. Les mer på www.se-institute.no/.

Banner Content